Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Beleid 10% woningtoewijzing

Beleid 80 / 10 / 10% woningtoewijzing (per 1 januari 2016)


Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 ten minste 80% toewijzen aan een inkomensgroep tot € 38.035,-  (prijspeil 2019). 10% kan tot en met 2020 worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436- (prijspeil 2019). De resterende 10% sociale huurwoningen mogen woningcorporaties vrij toewijzen maar zij dienen in bepaalde situaties voorrang te verlenen.


De corporaties in Groningen hebben gezamenlijk besloten om de volgende twee groepen te laten vallen onder de vrije 10% toewijzing.
1.  Wijkvernieuwingsurgenten
2. Woningzoekenden met een rolstoel (toegankelijke) indicatie


Hieronder enkele voorbeelden waaraan een corporatie voorrang kan verlenen binnen die 10%.
Het gaat om woningzoekenden die urgentie hebben gekregen met een inkomen boven de maximale inkomensgrens:

  • Urgentie op grond van sociale of medische omstandigheden;
  • Urgentie in geval van calamiteiten, veiligheid en overmacht;
  • Urgentie op basis van maatwerk;
  • Urgentie conform de Huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Valt u onder de groep met een verzamelinkomen tussen de € 38.035,- en € 42.436,- en zoekt u (met spoed) een woning? Geef dan uw registratienummer van WoningNet aan ons door en vermeld hierin duidelijk uw verzamelinkomen.